Zaruret olmaksızın ruh taşıyan insan yahut hayvan resimlerini yapmak haramdır

(3703) no'lu fetva: Soru: Sahih-i Buhari'de muttali oldum ve Resûlüllah'ın (s.a.v.) şu hadisini okudum: Bütün resim yapanlar ateştedir. Ben onsekiz senedir, insan, hayvan ve kainattaki diğer varlıkların resimlerini çekmek suretiyle, fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Ben şimdi fabrikanın neşriyat organları ve diğer yerlerde ihtiyaç duyduğu resimleri üretmek üzere, savaş malzemeleri fabrikasının resim bölümünde çalışıyorum. Bu hadis üzerinde durdum ve beni çok korkuttu. Bundan dolayı, bu konu hakkında zat-ı âlinizden beni bilgilendirmenizi rica ediyorum. Bilmeniz gerekir ki, onsekiz senedir ve şu ana kadar, rızkımın kaynağı fotoğrafçılıktandır.


Cevap: Birinci olarak: Ruh taşıyan insan ve hayvan resimlerini yapmak haramdır. Ancak bunu zorunlu kılan bir zaruret olursa, bu istisnadır. Kimliğe yahut seyahat yapmak zorunda olan kimseler için pasaportlara konulan resimler yahut ihtiyaç olduğu zaman göz altına alınmalarına yardımcı olmak üzere onların tanınmaları için, emniyet için tehlike oluşturan suçlular ve hadiseye karışanların resimleri gibi.İkinci olarak: Helal kazanç yolları çoktur. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzaklaşmak ve şüphe yerlerinden kaçınmak için müslümanın, helal kazanç yolunu takip etmesi gerekir. Allah, bizim işimizi ve sizin işinizi kolaylaştırsın ve herkes için hidayet ve irşad yolunu hazırlasın. Geçmişte olanlara gelince, Allah'ın onu affedeceğini umuyoruz ve sana nasuh tevbe yapmayı tavsiye ediyoruz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: