Zarar vermek ve zarar görmek yoktur

(Bölümün numarası 4; Page No. 398) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 399)  Anlamı sorulan hadisler. (Bölümün numarası 4; Page No. 400)  Zarar vermek ve zarar görmek yoktur. Birinci soru, (9770) no'lu fetvadan: Soru 1: Peygamber'in (s.a.v.) : Zarar vermek de, zarar görmek de yoktur. sözünün anlamı nedir?. Bu hadisin şerhini ve ondan çıkarılacak dersleri öğrenmek istiyorum.


Cevap 1: Peygamber (s.a.v.) mükellefi, kendi nefsine zarar vermekten, yahut başkasına zarar vermekten nehyetmiştir. Bu hadiste, kendine yahut başkasına zarar vermesinden insanın yasaklanmasına delil vardır. Bu hadis hakkında konuşulmuş olsa da, birbirini kuvvetlendiren değişik yollardan rivayet edilmiştir. Onu destekleyen hadisler vardır ve bundan dolayı, Hasen derecesine ulaşıyor ve onunla delil getirmek uygun olur.Hafız İbn Receb'in "Caimu'l-Ulum ve'l-Hikem" kitabındaki bu hadisin şerhine müracaat etmeni tavsiye ederiz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: