Zalim yöneticiye merhametli davranmak ve namazı terk edene selam vermek

(4708) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Zalim yöneticilere rahmet dilemek ve namazı terk edene selam vermek caiz midir?


Cevap 5: İslam dairesinden çıkmamış olan zalim yöneticilere rahmet dilemek caizdir. (Bölümün numarası 24; Page No. 142) Namazı inkar ederek terkeden icma ile kafirdir. Tembellik nedeniyle namaz kılmayan ama onun farziyetini inkar etmeyen kişi, alimlerin görüşlerinden doğru olanına göre yine kafirdir. Ona selam vermek de, selam verdiğinde almak da caiz değildir. Çünkü bu kişi dinden çıkmış sayılır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: