Zalim yöneticiye karşı hakkı söylemek

Zalim hükümdarın yanında hakkı söylemek (8502) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: ''Zalim yöneticiye karşı hakkı söylemek cihadın en üstün olanındandır.'' Bu hadisle kastedilen nedir ve bu ne zaman tatbik edilir?


Cevap7: Bunun anlamı şudur: Zalim yöneticiye, sözlü, yazılı veya başka bir yolla hakkı tebliğ etmek cihad çeşitlerinin en üstünüdür. Münavi, el-Camiu's-Sağir'in şerhinde şöyle der: Çünkü yöneticinin zulmü bütün toplumu kuşatır. Ona engel olunduğunda ise bunun faydası topluma döner. Kafirin öldürülmesi ise bunun hilafına bir durumdur. Bu durum, ilim, hilim ve sabır ile hareket edebilen herkesin emir sahiplerine yapabileceği nasihat çeşitlerindendir.Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) , âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: