Yumurta büyüklüğünde bir taş alıp elleri üzerinden geçirir sonra elleriyle mesh eder

(Bölümün numarası 5; Page No. 382) (3534) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Yumurta büyüklüğünde bir taş alıp da elleri üzerinde gezdirdikten sonra elleriyle meshederek teyemmüm yapmak sahih olur mu?


Cevap 2 Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Aslolan şudur: Teyemmüm yapmak isteyen kimse ele yapışan tozlu temiz bir toprakla teyemmüm eder. Bu duruma Allah te'âlâ'nın şu sözü delalet eder: temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Bu toprakla yapılan mesh, ancak ele yapışan tozla mümkün olabilir. Şâfiî, Müsned'inde Hz. Ali'den (r.a.) rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur: Allah'ın peygamberlerinden hiçbirine verilmeyen şey bana verildi: Toprak bana tahûr (temiz ve temizleyici) kılındı. ... Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Topraktan başka bir şey temiz ve temizleyici olsaydı, Allah'ın kendisine bahşettikleri arasında onu zikrederdi. Fakat toprak olmayan bir yerde bulunuyorsa kum vb. bir şeyle teyemmüm yapabilir. Sözünü etmiş olduğunuz taşın ise, teyemmümde kullanılması yeterli değildir. (Bölümün numarası 5; Page No. 383) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, (s.a.v) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: