Yolcu ancak kendisine zarar veren bir hastalıktan dolayı yahut su bulamadığı zaman teyemmüm yapar

Üçüncü soru, (4373) no'lu fetvadan: Soru 3: Seferde (yolculuk sırasında) su bulunmasına rağmen mutlak olarak teyemmüm yapılabilir mi?


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Misafir (yolcu) ancak, su kullandığı zaman kendisine zararı olacak bir hastalığı olduğu, yahut suyu kullanma imkanı olmadığı, yahut da su bulamadığı zaman teyyemmüm yapar. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Bölümün numarası 5; Page No. 365) Nisa suresi. Yine Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Maide suresi. Allah Te'âlâ burada, su bulamadıkları zaman su temizliğinden toprak temizliğine (teyemmüm) dönmeyi şart koşmuştur. Rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yeryüzünün tamamı bize mescid kılındı. Su bulamadığımız zaman, toprağı bize temiz kılındı. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Fakat kendisi yahut ona yardım eden birisiyle suyu kullanma imkanı olmayan, yahut hastalıktan dolayı kullandığı takdirde zararı dokunan hastanın, su bulunsa bile teyemmüm yapması caizdir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. (Bölümün numarası 5; Page No. 366) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: