Yetim ve delilerin malları

Yetimlerin ve delilerin paraları (66) no'lu fetva: Soru : Yetim ve delilerin mallarına zekat düşer mi?


Cevap : Yetim ve delilerin mallarında zekat vaciptir. Bu Ali, İbn Ömer, Cabir b. Abdullah, Aişe ve Hasan bin Ali'nin görüşüdür. Bu görüşü onlardan İbn Münzir rivayet etmiştir. Deli ve yetimin velileri zekatı çıkarmak zorundadırlar. Bunların mallarında zekatın vucubiyetinin delili kitap ve sünnettendir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Mu'âz'ı Yemen'e gönderince ona söylemesi gerekeni açıkladı. Ona dediği şuydu: (Bölümün numarası 9; Page No. 411) Zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek bir sadakayı Allah'ın onlara farz kıldığını bildir. Onu cemâ'at rivayet etmiştir. Zenginler kelimesi fakirler kelimesi gibi küçük ve deliyi de kapsar. İmam Şafii Müsnedinde şöyle rivayet etmiştir: Yusuf b. Malik Peygamber (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Yetimlerin mallarıyla ticaret yapınız ki sadaka onu yok etmesin yahut bitirmesin. Bu hadis mürseldir. (mürsel, hadis ilmiyle ilgili bir terimdir.) İmam Malik Muvatta isimli eserinde kendisine şu haberin ulaştığını rivayet etmiştir: Ömer b. el-Hattab (r.a) dedi ki Yetimlerin mallarında ticaret yapınız. Zekat onu bitirmesin. (yerinde sayarsa zekatı ödenir ve böylece mal tükenebilir) Hz. Ömer insanlara bunu söyleyip, onlara zekatı emretti. Bu da bu hükmün böyle uygulandığına delildir. İmam Malik Muvatta adlı eserinde rivayet etmiştir : Abdurrahman b. Kasım o da babasından şöyle buyurmuştur: Aişe hem benim, hem de yetim olan iki kardeşimin velisiydi. Biz onun evinde kalıyorduk. O, bizim malımızdan zekât veriyordu Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: