Yer yüzünün derinliklerinde olan şeyleri öğrenmek için modern cıhaz ve aletlerle araştırma yapmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 651)  Yeni buluşlar (7) (8979) no'lu fetva: Soru: Yer altı sularının arıtılması ve klasik yöntemlerle kuyular açılmasının asıl ve yaygın olduğu bir vakıadır. Bu, belirli bir yerde kuyu bulunduğunu keşfeden dedektörlük yapanlara güvenmek suretiyle oluyor. Bu dedektörlük yapan zengin bir havza bulduğu zaman, yer altındaki su mecralarını bildiği iddiasıyla açıklamıyor. Ancak bunun Allah'ın (c.c.) ilminden olduğunu haber veriyor. Ancak verimsiz bir havza bulduğu zaman, yer altında bulunan suların mecralarını, onun yönlerini ve daha sonra kuyu kazanın karşılaşacağı yerin tabakalarının renklerini ve uzmanlık ve tecrübeye dayandırılma imkanı olmayan gaybi işleri haber veriyor. Çok kere insanlar, bunların sözleriyle fitneye düşüyor ve çoğunlukla onların haber verdiği şey doğru çıkıyor. Bilakis ben, insanların genelinde bu su araştıran ve benzerlerinin sözlerine itimat etmeyen kimse bilmiyorum. Öyle ki bu inanç, insanların genelinin kalplerinde, hatta onların kültürlü olanlarından bir çoğunun kalplerinde yerleşmiştir. Öyle ki, kelam kitaplarında ve kehanet ve medyumluk hakkında rivayet edilen şeylerle bu fiiler inkar edilir hale geldi. Ancak bir çok insan, bu nehyin bu dedektörlük yapan kimselere şamil olmadığına inanıyorlar. (Bölümün numarası 1; Page No. 652)  Bundan dolayı, sizden nasihat ve irşad yapmanızı ve bu gibi işler hakkındaki hükmü, bu inanç üzere ölen kimsinin hükmünü ve bu dedektörlük yapan insanlardan müstağni olmanın yollarını beyan etmenizi umuyoruz.


Cevap: Yer tabakaları üzerinde yapılan incelemeler ve bu incelemelerden elde edilen uzmanlıklara dayanarak modern cihaz ve aletlerle yer altında olan şeyleri öğrenmek için araştırma yapmak, kehanet ve gaybı bilme iddiası sayılmaz. Bilakis bu, modern tıbbi cihazlarla doktorun hastalığı teşhisi gibi, sebeplere dayanarak gerçeği bilme cinsindendir. Bu gibi şeyler reddolunmaz. Zira, yüce Allah olacak şeyleri sebeplere ve işlerin batınını zahirine bağladığından, Allah'ın kevni kanunları üzere ceryan etmektedir.Buna göre, ondan dolayı inanca bir zarar gelmez. Ancak yer altındaki şeyden haber vermek, kevni kanunlara ve ilmi tecrübelere dayanmayan bir tahmin ise, bu, bir tahmin ve sezgidir ki, bazen doğru çıkar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: