Yer ve gökyüzü Muhammed (s.a.v.) hürmetine yaratılmamıştır

(Bölümün numarası 1; Page No. 476)  Soru 5 : Yer ve göklerin ancak Muhammed (s.a.v.)'in hürmetine yaratıldığı doğru mudur?.


Cevap 5: Bu doğru değildir. Bilakis Allah Teâlâ insanlar ve cinler alemini eşi ve ortağı olmayan bir tek Allah'a ibadet etsinler diye yaratmıştır. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah (c.c.) yerde ve göklerde ne varsa kullarının hizmetine sunmuştur. Allah Teâlâ bu konuda da şöyle buyurmaktadır: O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Ayeti oku. Yer ve gökleri kendi kudretinin ve ilminin kemalini (eksiksiz oluşunu) kullarına bildirmek için yaratmıştır. Tıpkı Allah Teâlâ şu ayeti kerimede buyurduğu gibi: Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. İşaret ettiğin hadis mevzudur. Sahih olarak aslı yoktur. Zehebi'nin de aralarında olduğu ilim ehli buna dikkat çekmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: