Yeni doğan çocuk yedi gününü doldurmadan ölürse

(969) no'lu fetva: Soru: Yeni doğan çocuk yedi gününü doldurmadan ölürse onun için akika gerekir mi?


Cevap: Eğer yeni doğan çocuk yedinci günden önce ölürse onun için akika gerekir. Onun yedinci günden önce ölmesi, yedinci günü akika kurbanı kesilmesine engel değildir. Çünkü akika ilgili şer'i delilerde yedinci gün olmadan ölen çocuk için kurban kesilmeyeceğıne dair işaret yoktur. Şer'i deliler, umumun delaletine binaen, akikanın doğumla meşru olacağına işaret ediyor. Yedinci gün akika kurbanın kesilmesi umumi bir hükümdür. Yedinci günden önce ölen çocuk için akika kesilemeyeceği hükmünü, bu umumdan çıkacağını bilmiyoruz.Akika günün yedinci gün olarak belirlenmesi, bu ibadetin sadece bu gün yapılacağı hükmünü çıkarmaz. Akika kurbanın illetti doğumdur. Yedinci günde kesilmesi ise en faziletlisidir. Bununla birlikte İbn Kayyım ve ona muvafık olan bazılarının da dediği gibi yedinci günden önce de kesilebilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: