Yeni bir cami yapımı için vakfedilen paralardan, mevcut bir caminin tamirine harcanabilir mi?

(Bölümün numarası 16; Page No. 59) (19571) no'lu fetva: Soru: H. 6/1/1418 tarih ve 1/19 sayılı mektubunuza işaret olarak ve Sayın Şeyh Abdülkadir Habibullah es-Sindi'den gelen ve Sind'in Nüvâb Şah Kentinde Müessesenin yaptığı, imam ve müezzin lojmanı ve tuvaletler gibi caminin bazı önemli tesislere ihtiyacını içeren mektup üzerine, size ifade ediyorum ki, müessesenin yapmakta olduğu bazı camilerin bu gibi tesisleri yapması için müesseseye istekler ve yine sergi, klima ve hoparlör talepleri gelmektedir ve bu hayır sahiplerine arzedilmektedir. Fakat onu üstlenecek kimse bulamıyoruz. Bizim yanımızda bir cami yapmak üzere katkıda bulunan bir kaç hayır sahibinden toplanan paralar var. Sahiplerinin bizzat camileri şart koşmadıkları bu genel paralardan bu ihtiyaçlara harcamak caiz midir? Bu konuda bizi aydınlatmanızı rica ediyoruz. Müslümanların işlerine gösterdiğiniz ihtimamdan dolayı Allah zât-âlinizden razı olsun. İlminizden ve cıhadınızdan bizi de faydalandırmasını Allah Te'âlâ'dan diliyoruz. O bol bol veren cömerttir. Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


(Bölümün numarası 16; Page No. 60)  Cevap: Belirli bir caminin yapılması için yapılan yardım, cami yapımını, imam ve müezzin lojmanı, tuvaletler ve benzeri tesisleri ve caminin diğer ihtiyaçları olan sergi gibi şeyleri içine alır. Çünkü bunlar, caminin müştemilatına dahildir. Ancak bir kimse, bir caminin yapımına yardım eder yahut onun yapımına katkıda bulunursa, bu paraların tamamı yahut bir kısmı mevcut bir başka caminin tesislerinin yapımına harcanmaz. Çünkü müstakil olarak bu tesislere ve caminin ihtiyaçlarına tek başına cami ismi verilmez. Bu durumda vakfedenin şartı yerine gelmemiş olur. Ancak vakfedenin tahsis ettiği yere harcanır ki, o da yeni bir caminin yapımıdır ve onun tesisleri de buna dahildir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: