Yemekle beslenmeyen çocuğun idrarını silme

Birinci soru, (627) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 5; Page No. 403) Soru 1: Kadının erkek veya kız çocuğu olur ve emrizme döneminde daima annesinden ayrılmaz. Onun kucağına oturur ve bazen onun elbisesine idrarını yapar. Bu durumda ne yapması gerekir?. Doğumdan itibaben iki yıla kadar ve daha fazla, erkek ve kız çocuk için bu konuda özel bir hüküm var mıdır?. Soru, temizlik ve namaz yönünden ve her vakit elbise değiştirmedeki meşakkat yönündendir.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Yemekle beslenmeyen erkek çocuğun idrarı üzerine su dökülür, eğer yemekle besleniyorsa yıkanır. Kız çocuğuna gelince, ister yemekle beslensin isterse beslenmesin, mutlak olarak idrarı yıkanır. Bu konudaki kaynak, Buhari, Müslim, Ebu Davud ve diğerlerinin rivayet ettikleri, lafzı Ebu Davud'a ait olan hadistir. Ebu Davud Sünen'inde Ümmü Kays binti Muhsan senediyle şöyle rivayet etmiştir: Ümmü Kays binti Muhsan, yemekle beslenmeyen küçük erkek çocuğunu Rasûlüllah'a (s.a.v.) getirdi. Allah'ın Rasûlü onu kucağına oturttu ve çocuk elbisesine bevletti. Rasûlüllah su istedi ve suyu onun üzerine döktü ve onu yıkamadı. Ebu Davud ve İbn Mace Allah Resûlü'nün (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Kız çocuğunun idrarı yıkanır ve erkek çocuğunun idrarı üzerine su dökülür. Ebu Davud'un başka bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: Kız çocuğunun idrarı yıkanır ve yemek yedirilmiyorsa erkek çocuğunun idrarı üzerine su dökülür. (Bölümün numarası 5; Page No. 404) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: