''Yemeğinizi su ile sonlandırmayın'' ve. ''Biz zahire göre hüküm veririz, gizlilikeri ise Allah bilir'' hadisleri

(2768) no'lu fetvanın yedinci Ve sekizinci soruları: Soru 7: "Yemeğinizi su ile sonlandırmayın'' ve ''Biz zahire göre hüküm veririz. Gizlilikleri Allah bilir'' hadisleri Resulullah'a (s.a.v.) nisbet ediliyor. Bu ikisi hakkında siyer ve sünnet kitaplarında araştırma yapıldığını bilgilerinize sunmak isterim. Bunların sahih olup olmaması hakkında bizi bilgilendirir misiniz?


Cevap 7: Birincisine gelince: ''Yemeğinizi su ile sonlandırmayın'' hadisini kaynaklarda araştırdıktan sonra bulamadık. Bunun mevzu olduğu görünmektedir. (Bölümün numarası 4; Page No. 466) İkincisi ise: ''Biz zahire göre hükmederiz, gizlilikleri Allah bilir'' hadisi olup; ''Keşfü'l-Hafa ve Muzilu'l-İlbas emma İştehara mine'l-Ehadis ala-Elsineti'n-Nas'' adlı eserde: ( Zahire göre hüküm vermekle emrolundum. Gizlilikleri Allah bilir) şeklinde bir lafız ile gelmiştir. Iraki, bunun bu lafızla aslının olmadığını kesin bir dille ifade etmiştir. Mizzi ve başkaları da aynı şekilde söylemişlerdir. Fakat bunun manası başka hadislerde mevcuttur. Daha fazla bilgi için Keşfü'l-Hafa'ya bakablirsiniz. Sahihayn'de tahric edilmiş olan meşhur Ümmü Seleme hadisi bu manaya delalet etmektedir.Tags: