Ye'cüc ve Me'cüc kimdir ve neredeler?

YE'CÜC VE ME'CÜC Üçüncü soru, (845) no'lu fetvadan: Soru 3: Ye'cüc ve Me'cüc kimlerdir, hangi kıtada bulunuyor olabilirler? Onlar yeryüzünde midir?


Cevap 3: Ye'cüc ve Me'cüc Adem oğullarından, Yafis b. Nuh (a.s.)'ın oğullarındandır. Asya'da Çin'in kuzeyinde (Bölümün numarası 3; Page No. 149) oturmaktadırlar. Onlar diğer insanlar gibi yeryüzünde bulunmaktadırlar. Onlar güç ve kuvvet sahibidirler. Yeryüzünde fesadı yaydılar. Allah Te'âlâ, Zü'l-Karneyn'in doğunun en son noktasına kadar gitme kıssasını, bu yolculuğunda gerçekleştirdiği ıslahat ile ilgili (ayeti kerimede) şöyle bahseder: Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık.(90)İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.(91)Sonra yine bir yol tuttu.(92)Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu.(93)Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cûc ve Me'cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?(94)Dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım."(95)"Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca): "Üfleyin (körükleyin)!" dedi. Artık onu kor haline sokunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi.(96)Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler.(97)Zülkarneyn: Bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vadi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi haktır, dedi.(98)O gün (kıyamet gününde bakarsın ki) biz onları, birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır; Sûr'a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. İki sed: aralarında vadi olan iki dağ. Harcan'ın manası: Ücrettir. Züberal Hadid: Demir parçası demektir. Sadefeyn: aralarında vadi bulunan iki dağ. en yuzhiruhu'nun manası: Onu yüceltmek ve diğer tarafa aktarmaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: