Yatak odası ve kadına ait özel eşyalar mirasa dahil olmazlar

(4724) Numaralı fetva: Soru: Bir adam vefat etti ve ardından döşenmiş bir ev bıraktı. O evde yatak odası ve içindeki gereçler de vardır. Bu oda kadına mı verilir, yoksa mirasçılar arasında ortak mı sayılır? Ayrıca kadının altınları vardı. Kocası geri vermek üzere ondan borç aldı. Bu altınların değeri mirastan alınır mı? Bu kadına mı verilir, yoksa verilmez mi? Yetimlere bakan kişi (velayeti üstlenen) Riyat'ta ikamet etmektedir. Anne ve çocuklar ise Amman'da ikamet etmekteler. Bu durumda bunların Amman'dan Riyat'a gitmeleri masraflı olmaktadır. Bu durumda küçük çocukların velayetinin kendilerine daha yakın olması için Amman'a nakledilmesi caiz midir? Bize fetva verin, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Yatak odası ve içindeki kadına has olan eşyalar mirasa dahil olmaz. Çünkü bu eşyalar kadına hastir. Eğer ölen kişinin (hanımından aldığı) borcu sabit olursa bu ölen kişinin zimmetine geçer ve diğer borçlar gibi mirastan ödenir. Çocukların velayetinin Riyad'dan Amman'a nakledilmesi ise hukuk mahkemelerinin işidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: