Yaratana isyan konusunda yaratılana itâ'at yoktur

(Bölümün numarası 1; Page No. 393) Onuncu soru,(5741) no'lu fetvadan: Soru 10: Tavaf etmesi yahut tören yemeğinde bulunması için, her hangi bir türbeye bir kimseyi götüren kimse müşrik midir, yoksa rızası olmadan bir günah işlemiş mi olur?. Zira türbeye giden babası yahut annesidir. Yerine getirmediği zaman ona öfkeleniyorlar.


Cevap 10: Bir şahsın, tavaf etmesi yahut ziyaret yeri için düzenlenen yemeğe katılması için, bir kimseyi her hangi bir türbeye götürmesi caiz değildir. Bunu yaparsa, günah işlemiş olur. Çünkü bu, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmadır. Gitmeyi isteyen babası yahut annesi olması, bunu ona mubah kılmaz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yaratana isyan konusunda yaratılana itaat yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: