Yara olan yeri terk ederek abdest alıp namaza başlaması ve teyemmüm etmediğini namaz esnasında hatırlaması

(96) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Kişi elinde suyun ulaşmaması gerekip de teyemmüm edeceği bir yara varken abdest alsa, unutarak teyemmüm etmeden namaza dursa, ve namazın içerisindeyken hatırlayıp namazı kesmeden teyemmüm yapsa ve namaza devam etse, bu namazın hükmü nedir? Namaz sahih midir, geçersiz midir?


Cevap 1 Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; (Bölümün numarası 5; Page No. 390) Abdest organlarından birinde yara olsa ve yarayı azdırmasından veya iyileşmesini geciktirmesinden ötürü yıkanması da meshedilmesi de mümkün olmasa, teyemmüm yapılması gerekir. Yaranın olduğu yeri terk ederek abdest alıp namaza başlayan ve namaz kılarken teyemmüm etmediğini hatırlayan kimse, teyemmüm yapar ve namaza yeniden başlar. Çünkü teyemmümden önce kılmış olduğu kısım sahih değildir. Namaza başlama tekbiri (tekbiratu'l-ihram) da bu kısımda olup namaza girmesi de aslında sahih olmamıştır. Çünkü taharet (abdestli olmak) namazıın sıhhat şartlarındandır. Abdest organlarından birini veya bir organın bir bölümünü terk etmek durumunda abdest sahih olmaz. Hz. Pygamber (s.a.v.) bir adamın ayağında bir dirhem büyüklüğünde suyun isabet etmemiş olduğu bir yer görünce abdestini tekrar almasını emretmişti. Hakkında soru sorulan bu şahıs, yıkama ve mesh konusunda mazereti varsa, alternatifi olan teyemmüme intikal etmesi gerekir. Çünkü Allah te'âlâ'nın şu sözünün genel anlamı şöyledir: Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin Ayrıca Ebi Davud'da Cabir'den rivayetle gelen başı yarılmış olan kişiyle ilgili kıssada, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Onun teyemmüm yapması, başını bir bez parçasıyla bağlaması veya sıktırması -Musa burada emin olamamıştır- sonra onun üzerini meshedip ve vücudunun diğer organlarını yıkaması yeterdi. (Bölümün numarası 5; Page No. 391) ... Hakkında soru sorulan kişi o namazını iade etmediyse iade eder..Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: