Yaptığı ameli Allah rızası için yapan kimseye tâm sevap verilir

(Bölümün numarası 1; Page No. 777) Üçüncü soru, (7289) no'lu fetvadan: Soru 3: Bir insan sevap kazanacağını bilmediği için sevap kazanmayı hedeflemeden hayır bir iş yapsa kendisine sevap yazılır mı?


Cevap 3: Kişi bununla Allah'a yaklaşmayı kasdetdiği sürece, ameli de islam şeriatına uygun ise kendisi bilmese de Allah'ın bu amel için takdir ettiği sevabı elde eder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: