Yapılmış olan sihiri çözmek amacıyla sihirbaza gitmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 556) (837) no'lu fetva: Soru : Bir adam gayesi sevmek ve sevgisinde de samimi olan bir kadınla evlendi ama bir müddet sonra kadın adamdan hiç bir sebeb olmadan çok şiddetli bir şekilde nefret etti. Denildi ki, bu durum kesinlikle sihirbazların işidir. İnsanlardan birisi ona geldi kendisine kurulan bu tuzağa galib gelebilmesi için bu sihir işini yapan yerli bir kimseye gitmesini emretti (önerdi) ve dedi ki; bu kesinlikle eşini korumak için bir savunma (korunma) sayılır, zaruret halinde yasaklar mübah olur ve adam durakladı. Çünkü o bunun küfür olduğuna inanmaktadır. Bu kişi kendisi böyle bir sihire maruz kaldığında bu sihri çözmek için sihir yaptırarak korunmalı mı yoksa buna teslim olup sabretmeli mi? Böyle bir korunma, düşmanca bir tuzağı defetmek için bir korunma sayılır mı, yoksa küfür mü sayılır?


Cevap: Kendin böyle bir sihire maruz kaldığında bu sihiri çözmesi için Rasulullah (s.a.v.)in şu sözünün umum manasına göre bir sihirbaza gitmen caiz değildir : Tatayyur (bir şeyin uğursuz olduğuna inanmak) yapan ve yapana kulak veren, kahinlik yapan ve yaptıran, büyü yapan ve yaptıran bizden değildir. Bu hadisi Taberânî Umran b. Husayn'dan rivayet etmiştir. Münavî : Bu hadisin isnadı iyidir (zayıf değildir) demiştir. Peygamber (s.a.v.)'e neşre, (sihirin sihirle bozulması) sorulduğunda söylediği şu sözünden dolayı (sihir caiz değildir). O Şeytanın işlerindendir. Bu hadisi İmam Ahmed ve Ebû Davud iyi bir senedle rivayet etti. Neşre ise: sihirin sihirle çözülmesidir. (Bölümün numarası 1; Page No. 557) Bu hastalığı iyileştirmek için yeterli ve meşru tedavi yöntemleri ve dualar vardır. Bu sebeble müslüman kimsenin kendisini Allah'ın meşru kıldığı zikir, dua ve caiz olan tedavi yöntemleriyle tedavi etmesi gerekir. Bu kimsenin kendisi Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından sakınma hususunda Allah'tan korkması gerekir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: