Yapılan sihiri çözsün diye sihirbaza gitmek

(1465) no'lu fetva: Soru: Kendisine sihir yapılan kimsenin bu sihiri çözdürmek için sihirbaza gitmesi caiz midir?


Cevap: Bu caiz değildir. Bu konuda esas delil İmam Ahmed ve Ebu Davud'un Cabir (r.a.) senediyle rivayet ettikleri şu hadistir, buyurdu ki: Peygamber (s.a.v.)'e nüşre'den (bir sihir çeşidi) soruldu ve dedi ki: O şeytanin amelidir. Tabii tedavi yöntemlerinde ve şer'î dualarda yeterli tedavi vardır. Kesinlikle Allah her verdiği hastalığın şifasını da vermiştir. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Peygamber (s.a.v.) tedaviyi kesinlikle emretmiştir, ama haramla tedavi olmaktan da menetmiştir. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: Sizler tedavi olun. Fakat haram bir şeyle tedavi olmayın. (Bölümün numarası 1; Page No. 558) Yine Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Âllah Te'âlâ ümmetimin şifasını, onlara haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: