Yapılan bağışın, mûsînin (vasiyet sahibi) belirttiği hayır işlerine harcandıktan sonra artanı nereye harcanmalıdır?

(6463) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Mûsî (vasiyet sahibi) kurban ve hac gibi belli bir ibadet türünü belirler ve belirlenen hayır işi yerine getirildikten sonra vakıf gelirinden geriye bir meblağ kalırsa, bu kime verilmelidir? Bu malın zekatı verilmeli midir? Erkek ve kadın varisleri arasında eşit olarak taksim edilebilir mi? Edilemez mi?


Cevap 2 : Harcama yerleri belirtilmiş vakfın gelirinden geriye kalan meblağ, yine hayır işlerine harcanır. Ancak mûsî başka ne tür bir harcamayı vasiyetinde açıkça belirtmişse, şeriata ters düşmediği sürece artan para vasiyetteki şartlara göre harcanmalıdır. Varisler fakir ve ihtiyaç sahibi iseler, kadın ya da erkek olsun, ihtiyaçlarına göre kendilerine artan meblağdan yardım yapılır. Her birine itiyacı kadar yardım yapılır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: