Yanında bulunan canlı birinden yapabileceği bir konuda yardım isteme

İkinci soru,( 4162) numaralı fetvadan: Soru 2: İyi alimlerden biri bize geldi ve şöyle dedi: Allah evliyaları, insanlar kendilerine gelip de bir şey istediklerinde onların ihtiyaçlarını giderirler. Bu konuda Peygamberimizin şu hadisini delil gösterdi: Allahın bazı kulları vardır ki, insanlar ihtiyaçları için onlara koşarlar, işte onlar kıyamet günü güven içinde olanlardır.


Cevap 2: Yanında bulunan canlı birinden yapabileceği bir konuda yardım isteme caizdir. Örneğin, bir kimseden kendisine borç vermesini istemesi gibi, veya onun gücününden ve nüfüzundan faydalanarak yöneticiden hakkını alması veya haksızlığın bertaraf edilmesi gibi. (Bölümün numarası 1; Page No. 175) Ölüden yardım dileme şirktir. Aynı şekilde orada olmayan canlı insandan da yardım dileme şirktir. Çünkü onlar kendilerinden istenen şeye müktedir değildirler. Allah tealanın sözünün umumuna göre Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). ve yine Allah teâlâ'nın buyurduğu gibi Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun. yine Allah azze ve celle şöyle der: İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.(13)Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu gerçeği) sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez. Bu anlamda ayetler çoktur. Allah yardımcımız olsun.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: