"Yahut da sahip olduğunuz (Cariyeler)" ayetinden maksat nedir?

(Bölümün numarası 16; Page No. 578) Dördüncü soru 6356 rakamlı fetvadan Soru 4 : yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ayetinden maksat nedir? Kişi malik olduğu şeyde dilediği gibi tasarrufta buluna bilir mi? Farz edelim ki, bir cariye ve eşine sahibim. Tasarrufta Bulunma sınırlarım nelerdir?


Cevap 4 : yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ayetinden maksat şudur. Şer'i olarak kişinin köleler ve cariyelerden sahip olduklarıdır. Köleye sahip olan kişi kendi keyfine göre tasarrufta bulunamaz. Şer'i sınırlara riayet etmek zorundadır. Mübah olan işlerde güçlerine göre çalıştırır. Evli olmayan cariyesiyle ilişkiye girebilir. Eğer hamile olursa bu kadın "ümmü veled" olur. Satılamaz, adamın ölümüyle azat olur. Cariye ile evladını ayıramaz. Bunun gibi Allah'ın koymuş olduğu adil esaslara göre davranılır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygambermiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: