Yahudilerin peygamberleri öldürmeleri

Soru 3: İsrailoğullarının peygamberlerini öldürmeleriyle ilgili ayetlerin, İsrail oğulları öldürme işinin gerçekleşmediği sadece öldürmeye çalıştıkları şeklinde te'vil edilmesi nasıl olur?.


Cevap 3: Allah Te'âlâ Kur'ân ayetlerinde çok açık bir şekilde yahudilerin peygamberleri haksız yere öldürdüklerini haber vermiştir. Allah Te'âlâ bir ayette bile olsa bir karine, bir işaretle bu peygamberlerini öldürdükleri bilgisinin dışında yahudilerin peygamberlerine eziyet ettiklerine ya da eziyet etmeye çalıştıklarına delalet eden bir ayet yoktur. Bu sebeple Allah Te'âlâ buyurdu ki: İşte (bu hadiseden sonra) üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler (onların başına), Allah'ın âyetlerini inkâra devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi, sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. Allah te'âlâ buyurdu ki: Allah'ın âyetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı haber ver! ve buyurdu ki: Onlar (yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (mü'minlerin) himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Allah te'âlâ buyurdu ki: Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın âyetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle (Bölümün numarası 3; Page No. 352) Ayetleri oku. Bu ayetleri te'vil eden ve öldürme konusu dövmek ya da öldürmeye yeltenmek şeklinde tefsir edenler Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdir, kardeşleri yahudileri savunmak ve anlara batıl yolla yardım etmek El-Yehud ve dinlerini inkar ederek nefislerini memnun etmek için Allah'ın kitabıyla oynamışlardır.


Tags: