Yahudi ve Hıristiyanlara kafir demek caiz midir?

(Bölümün numarası 2; Page No. 143)  Yahudi ve Hıristiyanlara kafir demek. İkinci soru, (4252) no'lu fetvadan: Soru 2: Müslümanın, yahudi ve hıristiyanlara kafir demesi caiz midir?


Cevap 2: Müslümanın, Yahudi ve Hıristiyanlara kafir demesi caizdir. Çünkü Allah, Kur'ân'da onları bu vasıfla ziketmiştir. Kur'ân üzerinde düşünenler için bu bilinen bir şeydir. Bunun delillerinden birisi Allah Te'âlâ'nın şu ayetidir: Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. Buradaki Ehl-i kitaptan maksat, Yahudi ve Hıristiyanlardır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: