Yabancı kadına bakmanın hükmü

(Bölümün numarası 17; Page No. 17)  Namahreme bakma, halvet ve namahremle birarada bulunmanın hükmü (4671) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Erkeğin yabancı kadına ilk bakıştan daha fazla bakması caiz midir? Caiz değilse, erkek öğrencilerin açık ya da vücuduna yapışık dar elbiseler giymiş bir kadının verdiği derse eğitim gerekçesiyle katılabilirler mi?


Cevap 2 : Boğulma, yangın, göçük vs.den kurtarma veya kadın doktorların bulunamaması halinde hastalığın teşhis ve tedavisi gibi zaruretler müstesna, erkeğin yabancı bir kadına kasıtsız olan ilk bakıştan daha fazla bakması caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: