"Ya Hu" (ey O) diyerek Allah'a dua etmenin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 295)  Birinci ve üçüncü tekil şahıs zamiriyle Allah’a dua etmek. Dördüncü soru, (3867) no'lu fetvadan: Soru 4: "Ya Hû" (ey O) yani, bu gizli zamirle Allah'ı kasdederek, takdiri "O Allah" olacak şekilde Allah'a dua etmek caiz midir?


Cevap 4 Birinci, ikinci ve üçüncü tekil zamirler; birinci, ikinci ve üçüncü tekil şahıslardan kinayedir. Bu zamirler ne lügat olarak ne de ıstılah olarak Allah'ın isimlerinden değildir. Çünkü Allah zatını bu zamirlerle isimlendirmedi. Bu zamirlerle Allah'a dua etmek O'nu kendi isimlerinin dışında başka bir şeyle anmak ve isimlendirmek demektir ki, bu da caiz değildir. Çünkü bu, kendisini Allah'ı isimlendirme hususunda haddi aşmak, meşru kılmadığı bir şekilde nida etmek ve dua etmek anlamına gelir. Allah Teâlâ bundan kesinlikle nehyetmiş ve şöyle buyurmuştur: En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: