Yaşlı kimseler için namazda kırâ'atın miktarı ve ezanla ikâmet arasında olması gereken zaman

Üçüncü soru, (9191) no'lu fetvadan: Soru 3: Cehri namazda imamın okuması gereken miktar nedir?. Zira onun arkasında yaşlı kimseler bulunabilir. Yine ezan ve ikâmet arasında olması gereken zaman ne kadardır?.


Cevap 3: Bu, camide cemâ'atle namaz kılanların durumlarına göre değişiklik arzeder. Her imam, camisinin cemâ'atının durumuna göre hareket eder. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz insanlara imam olursa namazı hafif kıldırsın. Çünkü içlerinde küçük, yaşlı, zayıf ve ihtiyaç sahibi kimseler vardır. Hadis müttefekun aleyhtir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: