Yaşı ilerlemiş adamın oruç tutması

2689 no'lu fetva Soru: Benim yetmiş yaşında ve üç senedir de hasta olan bir babam var. Allah'tan rahmet ve günahlarını bağışlamasını diliyorum. Kendisi bu durumdan dolayı oruç tutamıyor. Tuttuğunda ise görme ve işitme yetisi ile birlikte kendisi de zarar görüyor. Bu durumda oruç tutamıyorsa ne yapması gerekiyor? Ne yapmamız gereken şeyi bize söyleyin.


Cevap 1: Eğer durum anlattığın gibi ise bu konuda ruhsat olduğundan dolayı Ramazan'da orucunu açabilir. Bununla birlikte, tutmadığı günler için, her gün bir fakiri yarım sa' buğday, hurma vb. ailesine yedirdiği gıda miktarınca bir fakiri doyurması gerekir. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur bu konuda: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Diğer bir ayette ise şöyle buyurmuştur: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: