Yıldız konumundan hüküm çıkarmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 622)  TENCİM (FALCILIK) Altıncı soru, (3543) no'lu fetvadan: Soru 6: Yıldızlara bakarak vakit tayini yapmanın hükmü nedir. Mesela bir kimse şöyle dese: Bu yıldız şu mekanda bulununca, bol yağmur yağar.


Cevap 6: Sorudaki gibi yıldızlara bakarak bir şeyler hakkında hüküm bildirmek caiz değildir. Bunu yapan kişi, şahsına ait yağmur yağdırma konusunda bir etki yaptığı düşüncesi varsa bu bir şirk ve küfür olur. Ya da bunu sağlayanın yanlızca Allah (a.c.) olduğuna inanır. Ancak adeten bu yıldızın şu durumundayken bu oluyor derse bu da haram olur. Kulun Allah'a ait bir özelliği bir mahluka mal etmesi hakikaten veya mecazen caiz değildir. Efendimizin şu sözü bu konuda genel kuraldır: Ümmetimde dört şey vardır ki, cahiliye işlerindendir, bunları terk etmeyeceklerdir: Haseble (yani ırk, soy ve kabile üstünlüğüyle) övünme, nesebi yani soyu sebebiyle insanlar kötüleme, yıldızlardan yağmur bekleme, (ölenin ardından) ağıt yakma. Bu hadisi (Bölümün numarası 1; Page No. 623)  İmam Müslim Sahihinde rivayet etmiştir. Yine Efendimizin yağmurlu bir günün sabahında sahabeye söylediği şu söz: Bilirmisiniz, Rabbiniz ne buyurdu?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir, dediler. Allah Resulü: "Allah, kullarımdan kimi bana iman etmiş, kimi de kâfir olarak sabahladı. Her kim Allah'ın ihsanı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o, bana iman etmiş, yıldıza iman etmemiştir. Her kim de şu sebeplerle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o, bana değil, yıldıza iman etmiştir, buyurmuştur" buyurdu. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiş olan bu hadisi Zeyd bin Halid el-Cüheni r.a. rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: