Yılanı yahut akrebi öldürmek için namazı kesmek

(Bölümün numarası 8; Page No. 34) Boş sayfa (Bölümün numarası 8; Page No. 35)  Özürlü ve özürsüz namazı yarıda kesmek. (Bölümün numarası 8; Page No. 36) (3785) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Bir adam beş vakit farz namazlardan birini kılmaya başlayıp önünde bir yılan veya akrep görürse, namazını keser onu öldürür mü, yoksa namazını tamamlar mı?


Cevap 6: Evet namazını keser ve yılanı yahut akrebi öldürür. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Namazda iki siyahı öldürebilirsiniz: Yılan ve akrep. Hadisi Sünen Sahipleri rivayet etmişler ve İbn Hıbban onu sahih kabul etmiştir. Eğer o ikisini namazda öldürmesi mümkün olursa mahzur yoktur ve namazı sahihtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: