Yılanı öldürmek

4- Yılanı öldürmek (3785) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Bir adam beş vakit farz namazdan bir namazı kılarken önünde bir yılan yahut akrep görse, namazdan çıkarak onu öldürür mü, yoksa namazını tamamlar mı?


Cevap 6: Evet, namazını bırakır, yılanı veya akrebi öldürür. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Namazda iki siyahı öldürünüz: Yılan ve akrep. Hadisi sünen sahipleri rivayet etmişler ve İbn Hıbban onu sahih kabul etmiştir. Eğer örfen amel-i kesir işlemeksizin, namazdan çıkmadan, onları öldürme imkanı olursa, bir mahzur yoktur. Namazı sahihtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: