Yıkandıktan sonra kurulanırken tenasül uzvuna dokunan

(Bölümün numarası 5; Page No. 285) Altıncı soru, (6320) no'lu fetvadan: Soru 6: Yıkandıktan sonra kurulanırken tenasül uzvuna dokunanın hükmü nedir?.


Cevap 6: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Her hangi bir engel olmaksızın dokunursa abdesti bozulur. Zira Resûlüllah (s.a.v.) genel olarak şöyle buyurmuştur: Kim tenasül uzvuna dokunursa abdest alsın. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: