Yüsra ismiyle isimlenmek

(7056) no'lu fetva: Soru : Şu konuda sizden fetva sormaktayım: Şu anda dört yaşında olan bir kız çocuğum var. Doğum sırasında annesi, doğum sancısıyla geçirdiği baygınlık sırasında gördüğü bir rüyasında beyaz elbiseli, nur yüzlü bir adamın kendisine gelerek ona: Kızım zorlukla beraber kolaylık (yüsra) vardır. Zorlukla beraber kolaylık (yüsra) vardır. Ona Yüsra (Kolay) adını koy, dediğini görmüş. Fakat ben, doğum sırasında doğru rüyalar görülemeyeceğini düşünerek eşimin söylediklerine kulak asmadım ve kızıma Fatıma ismini verdim. Ne var ki şimdi bizzat kızım Yüsra isminden başkasını kabul etmiyor. Hatta başka bir isimle çağrıldığında sinirlenip, bağırıyor. Yaşları bir buçuk ile üç arasında değişen kardeşleri, onu sadece Yüsra adıyla çağırıyorlar. Önceki rüya sebebiyle kızımın Fatıma ismini Yüsra ismiyle değiştirmenin dinen gerekli olup olmadığı konusunda bilgi rica ediyorum. Allah dünya ve ahirette sizi mükafatlandırsın.


Cevap : Rüya doğru olsun ya da olmasın, Fatıma ismini Yüsra ismiyle değiştirmek caizidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: