Yüksek sesle ve sallanarak Allah'ı zikredenlerin hükmü

(6682) no'lu fetvadan: Soru 7: Toplu olarak, yüksek sesle ve hoplamak suretiyle sağa sola sallanarak Allah'ı zikredenler hakkında islam'ın hükmü nedir?


Cevap 7: Bu caiz değildir, bu şekliyle sonradan ihdas edilen bir bid'attır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilsine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: