Yüksek sesle câmide Kur'ân okumak

İkinci soru, (3570) no'lu fetvadan: Soru 2: Sabah namazı, cuma ve bazı namazlardan önce yüksek sesle ve hoparlörle câmide Kur'ân okumak caiz midir? Orada ilk sünnetleri veya tahıyyetü'l-mescid namazını kılan kimseler oluyor.


Cevap 2: Kur'ân-ı Kerîm Allah'ın (c.c.) kelamıdır. Onun tilaveti sırf bedeni ibadetlerden bir ibadettir ve dinleyen dinlemesinden dolayı sevap alır. Fakat sesin yükseltilmesi rahatsızlık verecek durumda olursa, o rahatsızlığı giderecek derecede sesin alçaltılması gerekir. Soruda zikredilen, namazdan önce yüksek sesle câmide Kur'ân okumak için bir vakit tayin etmeye gelince, bu vakitte devamlı şekilde bunun yapılacağını gösteren bir kaynak (asıl) bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: