Yüce Allah'ın rızası için belli bir şahsın ruhuna ithafen vakfedildiğini beyan maksadıyla vakfedilen mushafların üstüne vakfiye yazmanın hükmü

(Bölümün numarası 16; Page No. 17)  Vakıf Bölümü (Bölümün numarası 16; Page No. 18)  Mushaf Vakfetmek (16433) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : On sene önce vefat eden babam adına bağış yapmak niyetiyle, mesela belli sayıda mushaf satın alıp kasabamızın mushafa ihtiyacı bulunan mescitlerine bağışlıyorum. Fakat mushafların üstüne "Merhum Muhammed Muhammed Ferac adına vakıftır)" yazılı mühür vuruyorum. Bu konuda dinin görüşü nedir? Böyle bir şey haram mıdır? Caiz midir? Yoksa sadece "Allah için vakıftır" diye mi yazayım? Ya da boş mu bırakayım? Bana yapılması en iyi ve en doğru olan davranışı bildirirseniz, sevinirim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.


Cevap 1 : Vefat etmiş babanız adına sadaka verip, mushaf vakfedip sevabını ruhuna bağışlamanız, güzel bir davranıştır. Allah'tan amelinizi kabul etmesini dilerim. Mushaflar üzerine "Allah için vakıftır" yazısını yazmanız caizdir. Çünkü bu, insanlara mushafların onların vakıf olduğunu hatırlatır ve böylece onları vakfiyesine aykırı biçimde kullanmamalarını sağlar. Adına vakıf yapılan şahsın ismini de yazabilirsiniz. Fakat efdal olanı hiçbir şey yazmamaktır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: