Yûsuf'un (a.s.) satılması

(Bölümün numarası 4; Page No. 234) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 235)  Yûsuf'un (a.s.) satılması (Bölümün numarası 4; Page No. 236)  (5285) no'lu fetva:Soru: İbni Kesir, ayrıca Celaleyn tefsirine baktığımda Yûsuf sûresinde Yusuf'un kardeşlerinin Yûsuf'u satmış olduklarını gördüm. Fakat müslümanlardan büyük bir çoğunluk buna aykırı düşünmekte ve Yûsuf'u kardeşlerinin satmadığını ifade etmektedirler.Bu konudaki hakikati öğrenmek, ayrıca sizin önereceğiniz bu kıssa hakkında gerçekleri ortaya koyan bir kitap satın almak istiyorum. Sizlere çok teşekkür eder ve saygılar sunarım. Allah sizi din ve müslümanlar için muhafaza etsin.


Cevap: Bu ayetin tefsiri hakkında doğru olan şudur: Yûsuf'u kuyuda bulan kervan sahipleri onu satan kimselerdir. Ayetin siyakından ve kıssanın zahirinden anlaşılan budur. Bu, Katade ve diğerlerinin; onu satanın kardeşleri olmadığına dair görüşleridir. Bu görüş başka müfessirlerden de nakledilmiştir ki Kurtubi, İbn'il-Cevzi, İbn-i Kesir, İbn-i Cerîr ve ve daha başkaları bu görüştedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: