Vesvese duası

(Bölümün numarası 2; Page No. 203) (7811) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Müslümana çok unutkanlık, vesvese, çok hayal görme ve göğüs daralması arız olursa, okuması gereken dua nedir? Bu durumda olanlara okuduğu, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen bir dua var mıdır?


Cevap 5: Allah Te'âlâ'yı çok zikreder ve şeytandan Ona sığınır. Zira Buhari, Müslim ve diğerlerinin Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiklerine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Şeytan birinize gelir: Falan şeyi kim yarattı, falan şeyi kim yarattı?, der. Nihayet: Rabbini kim yarattı?, der. İş bu duruma varınca Allah’a sığınsın ve bıraksın. Müslim'in başka bir rivayetinde şöyle demesi geçmektedir: Allaha iman ettim. Müslim'in Osman b. Ebi'l-As'tan (r.a.) rivayet ettiğine göre O peygamber'e (s.a.v.) gelerek şöyle demiştir: Ey Allah'ın Rasûlü, şeytan benimle namazımın arasına girip namazımı iltibas ediyor. (karıştırıyor) Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Bu Hınzeb denen bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi ondan Allah'a sığın ve sol tarafına üç kere tükür. Sonra şunu demiştir: Bunu yaptım, Allah onu benden giderdi.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimizi Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: