Velinin adıyla kesilen hayvanın etini yemek

(Bölümün numarası 1; Page No. 216) Birinci soru, (8659) no'lu fetvadan: Soru 1: Bizim burada bazı insanlar kabirlerinde evliyayı ziyaret ediyorlar, onlar için kurbanlar adıyorlar ve veli için adaklarının niyetine göre onu kesiyorlar. Sonra onu kabirlerin komşularına yahut ziyaret ettikleri türbenin komşularına dağıtıyorlar. Velinin adıyla kesilen bu hayvanın etini yemek helal midir, yoksa bu, Allah'ın şu ayetinde zikrettiklerinden midir?: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan


Cevap 1: Konu zikredildiği gibi ise, bu kesilen hayvanların etinden yemek caiz değildir. Çünük bu Allah'tan başkası adına kesilenlerdendir. Bu amel en büyük şirktendir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Allahtan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: