Veli bir kimse gaybı bilirmi?

Veli bir kimse gaybı bilirmi? Birinci soru, (3502) no'lu fetvadan: Soru 1: Allah teala şöyle buyurmuştur: O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;(26)Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Peygamberin ümmetinden olan veliler, gaybı bilme konusunda peygambere mi tabidir.


Cevap 1: Allâh subhânehû ve teâlâ, gaybı bilme hususunun sadece kendisine ait olduğuna hükmetmiş ve şöyle demiştir: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Bu hükümden sadece arzu ettiği ve kendisinden razı olduğu elçilerini müstesna kılmış ve onlara dilediği gayb ilmini bahşetmiştir. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;(26)Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, Peygamberlerin ve Resullerin ümmetinden olup gaybı bildiğini iddia eden kimse yalancıdır.İnanç ve amel bakımından peygamberlerin takipçisi olan evliya ve salih insanlardan bir kimsenin gaybı bildiğine inanan kimse yalancıdır ve yanlış yapmıştır. Çünkü bu kimse, indirilen Kuran ayetlerine ve gaybı bilmenin sadece Allah'a ait bir vasıf olduğunu gösteren Peygamberin sahih sünnetine aykırı hareket etmiş olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: