Veledi zinanın zaniye nispeti caiz midir?

(119) no'lu fetva: Soru : Zorla bir kadına tecavüz edildi ve kadın tecavüzcüsünden hamile kalarak Sa'd isminde bir çocuk dünyaya getirdi. Salih, bu çocuğa bakmak istedi ve annesi de kabul etti. Ayrıca Yenbu' hakimi de onayladı. Yenbû hakimi bu lakîtin isminin Abdullah olmasını öneriyor. Bu konuda, benzer durumlara emsal teşkil etmesi için genel bir fetva çıkartmak istiyorlar.


Cevap : Bu çocuk zina sonucu doğduğundan zaninin nesebine katılması doğru değildir. Zira Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Çocuk, yatak sahibine aittir. Zina edene de mahrumiyet vardır. (Hadisi, Sünen müellfileri ve başka kaynaklar rivayet etmişlerdir.) # (Bölümün numarası 16; Page No. 16) Kendi çocuklarıyla nesebi karışmaması için bakımını üstlenen kişiye nispet edilmesi de doğru değildir. Ancak annesinin kabilesine nispet edilebilir. Çünkü biraz evvel geçen hadise göre bu durumdaki çocuk annesine nispet edilir. Babasının Abdullah olarak isimlendirilmesi ise caizdir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizin isimlerinizin Allah'a güzel geleni Abdullah ve Abdurrahman'dır. (Müslim, Abdullah b. Ömer b. Hattab'dan (r.a.) rivayet etmiştir.) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: