Vekilin müvekkilinin izni olmadan parasını alması helal değildir

(Bölümün numarası 14; Page No. 262) Boş sayfa (Bölümün numarası 14; Page No. 263)  Vekalet Bölümü (Bölümün numarası 14; Page No. 264) (13520) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir arkadaşım bir mal alması için arkadaşında yüz riyal verdi. Fakat bu malın fiyatı doksan beş riyaldi. Arkadaşı ise bu malı çarşıda seksen beş liraya aldı. Kalan bu fark parası ile ilgili dinin hüküm nedir? Bu parayı arkadaşına iade etmesi gerekiyor mu?


Cevap 1: Kendisine mal alması için para verilen arkadaşı vekil konumundadır. Bir vekil müvekkili izin vermedikçe parasını kullanması caiz değildir. Dolayısı ile kalan parayı ona iade etmesi gerekir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: