Vekilin müvekkilin çizmiş olduğu sınırın dışına çıkamaz

(Bölümün numarası 14; Page No. 272) (20057) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Ramazan ayında hayır sahibi biri bana fakirlere dağıtmam için bir miktar para verdi. Ben de bunun bir kısmını fakirlere dağıttım, bir kısmı ile çarşıya gidemeyen fakirler için çarşıdan yiyecek giysi aldım. Ayrıca şöyle bir durum da söz konusu: Örneğin bir aileden bir kişi ailesine haber vermeden bu sadakayı ailesi adına alıyor. Benim bu konuda tasarrufta bulunma hakkım var mı? Çünkü ben köyde yaşıyorum. Allah sizi başarılı ve muvaffak kılsın.


Cevap 2: Müvekkilin seni ne ile görevlendirmiş ise onları yapmalısın. Vekaleten aldığı parayı fakirlere sadece dağıtman gerekiyor. O para ile fakirler için harcama yapman caiz değildir. Bu durumda yaptığın bu harcamalardan dolayı tazmin edip fakirlere vermen gerekiyor. Bu sayede vekilin emanetini yerine getirmiş ve üzerindeki sorumluktan kurtulmuş olursun. Bu da senin mükâfat kazanmana vesile olur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabelerine salât ve selam etsin.


Tags: