Vekilin kendi menfaati için faturanın fiyatını yüksek göstermesi

(15376) no'lu fetva: Soru: Araba tamircileri arasında şöyle bir durum var: Arabanın bir parçası değiştirilmek istendiğinde tamirci yedek parça alırken aldığı yere fatura fiyatını normal fiyatından yüksek göstermesini ister. Bu sayede tamirci bu fiyat üzerinden arabanın sahibinden ücret alır ve netice itibari ile aradaki fark ücret tamircinin olur. Bu durumda Şeri' hanif hükmü nedir?


Cevap: Müslümanın muamelelerde dürüst olması ve başkasının malını haksız yere alması haramdır. Dolayısı ile kardeşinin vekil kıldığı kişi onun parası üzerinden kazanç sağlayamaz. Yine onun adına aldığı yedek parça fiyatını yüksek gösterip buradan kazanç sağlaması haramdır. Ayrıca bu fiyatı artıran satıcı bu durumda haksız kazanca yardımcı olarak günaha ortak olmuş olur. Sonuç olarak başkasının izini olmadıkça malı üzerinde tasarrufta bulunması haramdır. Başarı Allah'tandır!Allah, peygamberimiz Muhammed'e aline ve ashabına salat ve selam etsin


Tags: