Vekil müvekkilinin malından ancak kendisinin izni alabilir

(Bölümün numarası 14; Page No. 273) (8267) no'lu fetvanın on yedinci sorusu: Soru 17: Birisine, bana mal alması için beş cüneyh verdim. Bu kişi malı dört buçuk cüneyhe satın alırsa, kalan yarım cüneyhi alabilir mi?


Cevap 17: Bu kişi vekil konumundadır. Bu vekil de müvekkilinin izni olmadan parası konusunda kendisi için tasarrufta bulunamaz. Başkasının malının kullanmadaki genel yasak bu konuyu da kapsamaktadır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabelerine salât ve selam etsin.


Tags: