Vefat etmeden önce geride bıraktığı malın üçte birini kendisi ve anne babası için kurban kesilmesi için vasiyet etmiştir. Vasiyet ettiği maldan kurban

(1077) Numaralı fetva: Soru: Babası vefat etmiştir. Vefat etmeden önce geride bıraktığı malın üçte birini, kendisi ve anne babası için kurban kesilmesi için vasiyet etmiştir. Vasiyet ettiği maldan kurban çıkarıldıktan sonra geriye fazla mal kalmıştır. Bu arta kalan malla ilgili şu soruyu soruyor: Onun için başka bir kurban daha mı kesilecek? Yoksa kalan mal varislere mi dağıtılacaktır? (Bölümün numarası 11; Page No. 281)


Cevap: Babasının vasiyetiyle ilgili hususta anlattığı gibi mal artmışsa soru soran, babasının vasiyetini yerine getiren vasî ise, vasiyette arta kalan malın şer'a uygun belli yer ve şahıslara dağıtılmasıyla ilgili bir ifade yoksa, o arta kalan malın camilerin yapımı ve serilmesi ve fakir ile ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak verilmesi gibi hayırlı işlerde harcanması gerekir. Şayet akrabaları arasında muhtaç ve sadakaya müstahak birileri varsa bu arta kalan malın bunlara verilmesi daha evladır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: