Vefat eden kişinin Gayrimenkul Geliştirme Fonuna borcu varsa vasiyet yerine getirilmeden önce borcu ödenir. Ancak çocuklarından biri bunu üstlenirse v

(13052) Numaralı fetva: Soru 1: Babam Gayrimenkul Geliştirme Fonundan borç para aldı ve bir halk evi inşa etti. Borcu ödemeden vefat etti. Bu borç ödeninceye kadar vefat eden babamın zimmetinde borç olarak kalır mı? Yoksa vefat etmesiyle zimmetinden düşer mi? Soru 2: Eğer vefat etmesiyle babanın zimmetinden borç düşerse, bu borç babadan mirasçılarına geçer mi? (Bölümün numarası 16; Page No. 425) Soru 3: Babamın vefatından sonraki biriken taksitleri 22000 riyale ulaştı. Şu ana kadar varisleri tarafından ödenmedi. Devlet taksitlerden dolayı mirası vermedi. Ayrıca mirasçılardan biri olmam sebebiyle devlet benden geciken taksitleri ödememi istedi. Çünkü büyük kardeşim borcu ödemeye müsait değil, diğer kardeşlerim ise küçükler. Bir, iki ve üçüncü sorularıma tam cevap vermenizi istirham ediyorum. Sonra bu konuda uygun çözüm yolu sunmanızı istiyorum. Bu borç ve miras konusunda ne yapabiliriz? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Durum anlatıldığı gibi ise mirastan borç ödenir ya da mirasçılardan kimin durumu iyi ise borç ona devredilir. Borcu üstlenen kişi ne kadar borç öderse mirastan o kadarını alır. Eğer mirastan ödenmesine razı olunmazsa ve bankadan alınan parayla yapılan evin satılmasına da razı olunmazsa, ev bankanın elinde rehin olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: