Vefat eden çocuklar için arazi vakfedilebilir mi?

(Bölümün numarası 16; Page No. 116) (11715) no'lu fetva: Soru : Oğlum ve kızım vefat ettiler. Elimde bir parça arazi var. Sevabı onlara ait olmak üzere bu arazimi ev olarak vakfedip geliriyle kurban kesimi, haccetme ve diğer hayır amellerin yapılmasını bir vekil aracılığıyla yapabilir miyim? Bir evim var vakfettim ve sevabına onları da ortak ettim. Ancak bu arazimi ikiye bölüp her biri için bir ev yapmayı istiyorum. Varislerim de bu işten razı değildir. Bunun caiz olmadığını söylüyorlar. Bunun tevlic (insanların dilencilikten kurtulmak için kendi malını kendi henüz hayatta iken evladına vermek) olduğunu ve sahih olmadığını söylüyorlar. Allah ecrinizi artırsın. Fetvanızı yazılı olarak istirham ediyorum. Eğer bu işlem sahih ise, ölünün maslahatına binaen bu araziyi vakfettikten sonra imar etmeden önce gelir amacıyla nakledebilir miyim? Sayın şeyh Abdülaziz bize fetva vermelerini rica ediyoruz.


Cevap : Durum anlattığın gibi ise, vefat eden evlatların için vakfetmen ve imardan sonra gelirin sevabını onlara ait olmak üzere hayır yollarına (kurban, hac ve sadaka gibi) sarf etmen caizdir. (Bölümün numarası 16; Page No. 117) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: