Vefatından sonra Peygamber'den (s.a.v.) yardım isteyen a'ma adamın hadisi

(9582) no'lu fetva: (Bölümün numarası 1; Page No. 111) Soru: Selefiler evliyayı inkar ediyorlar ve sevmiyorlar diye onlara şiddetli hücumda bulunuyorlar. Ölüden yardım isteneceğinin caiz olduğuna delil getirdikleri delillerden birisi, vefatından sonra Peygamber'den (s.a.v.) yardım isteyen a'ma adamın rivayet ettiği hadistir. Öğrendim ki, bu hadis sahihtir ve bazı insanları büyük hayrete düşürmektedir. Bu mühim konuda bilgi vermenizi rica ediyorum.


Cevap: Fetva Komisyonu, konuyu araştırdıktan sonra şöyle cevap vermiştir: A'ma adamın rivayet ettiği hadisi, İmam Tirmizi Osman b. Hanif (r.a.) senediyle şöyle rivayet etmiştir: Gözünden rahatsız olan bir adam Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü, bana afiyet ve sıhhat vermesi için Allah’a dua et.” dedi. Efendimiz de: “İstersen dua edeyim ya da istersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır.” buyurdu. Adam: "Allah'a dua et.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona güzelce abdest almasını ve şöyle dua etmesini söyledi: “Allah’ım, rahmet peygamberi olan peygamberin Muhammed’in hürmetine sana teveccüh ediyor ve senden istiyorum. Seninle bu ihtiyacımın giderilmesi konusunda Rabbime teveccüh ettim. Allah’ım, onu (peygamberini) benim hakkımda şefaatçı kıl. Tirmizi şöyle demiştir: Bu hadis, hasen, sahih, ğarip bir hadistir. Bu hadisi sadece, Ebu Cafer el-Hatmi'den rivayet edilen şekliyle biliyoruz. Hadisin sahih olduğunu düşünürsek, onda a'manın Peygamber'e (s.a.v.) dua etmesi yoktur. Bilakis onda, hayattayken Peygamber (s.a.v.) hürmetine Allah'a teveccüh etmek suretiyle Allah'a dua etmesi vardır. İhtiyacının giderilmesi için Peygamber'i (s.a.v.) kendisi hakkında şefaatçı kılması için Allah'a dua ettiği gibi. (Bölümün numarası 1; Page No. 112) Hadiste ölülere dua etmenin caiz olduğuna delalet eden bir şey yoktur. Muhakkak Ebu'l-Abbas İbn Teymiyye (Allah ona rahmet etsin) bu hadis hakkında güzel sözler konuşmuş ve "Kaidetün Celiletün fi't-Tevessüli ve'l-Vesile" kitabında onun manasını izah etmiştir. Daha fazla istifade etmen için oraya müracaat et.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: